Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Úsáid Fianán

Cad is fianán ann?

Is comhaid bheaga sonraí iad fianáin a leagann brabhsálaí ar do ríomhaire nó ar do ghléas. Cabhraíonn fianáin le do bhrabhsálaí nascleanúint a dhéanamh ar shuíomh gréasáin agus ní féidir leis na fianáin iad féin aon fhaisnéis arna stóráil ar do ríomhaire ná ar do chomhaid a bhailiú.

Má bhaineann freastalaí úsáid as brabhsálaí gréasáin chun fianáin a léamh féadfaidh siad cabhrú le suíomh gréasáin seirbhís a sheachadadh atá níos furasta le húsáid. D’fhonn do chuid príobháideachais a chosaint, ní thugann do bhrabhsálaí rochtain do shuíomh gréasáin ach amháin ar na fianáin a sheol sé chugat cheana.

Cén fáth a mbainimid úsáid as fianáin?

Úsáidimid fianáin chun níos mó a fhoghlaim faoin gcaoi a n-idirghníomhaíonn tú lenár n-inneachar agus chun cabhrú linn feabhas a chur ar an eispéireas a bhíonn agat nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh gréasáin. Cuimhníonn na fianáin ar an gcineál brabhsálaí a mbaineann tú úsáid as agus céard iad na bogearraí breise atá suiteáilte agat. Ina theannta sin, cuimhníonn siad ar do thosaíochtaí pearsanta mar theanga agus réigiún, a fhanann i do réamhshocruithe nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh gréasáin arís. Ina theannta sin, ligeann na fianáin duit leathanaigh a ghrádú agus foirmeacha tráchta a líonadh isteach. Is fianáin seisiúin iad na fianáin a mbainimid úsáid astu agus ní mhaireann siad ach go dtí go ndúnann tú do bhrabhsálaí.

Conas a bhaintear úsáid as fianáin tríú páirtí?

Bainimid úsáid as soláthraithe tríú páirtí do chuid de na feidhmeanna laistigh dár suíomhanna gréasáin, mar shampla, nuair a thugann tú cuairt ar aon leathanach, rianaíonn Google Analytics an chuairt seo. Ní bhailítear ach bunfhaisnéis, mar do bhrabhsálaí agus an t-am a chaitheann tú ar an suíomh etc. Ní féidir linn rianú cé tú féin nó aon fhaisnéis phearsanta a bhaineann leat.

Conas a dhiúltaím d’fhianáin agus conas a scriosaim iad?

Más mian leat, féadfaidh tú diúltú do na fianáin nó bac a chur ar na fianáin atá socraithe ag an suíomh gréasáin seo agus ar le haon soláthraithe tríú páirtí iad trí do chuid socruithe brabhsálaí a athrú – féach ar an bhfeidhm Chabhrach laistigh de do bhrabhsálaí chun tuilleadh sonraí a fháil. Tabhair do d’aire go nglacann an chuid is mó de bhrabhsálaithe le fianáin go huathoibríoch, mar sin, mura mian leat go mbainfear úsáid as fianáin, b’fhéidir go mbeidh ort na fianáin a scriosadh go gníomhach nó bac a chur orthu.
Ina theannta sin, féadfaidh tú cuairt a thabhairt ar www.allaboutcookies.org chun sonraí a fháil ar conas fianáin a scriosadh nó diúltú dóibh agus chun tuilleadh eolais a fháil ar fhianáin go ginearálta. D’fhonn eolas a fháil ar úsáid fianán i mbrabhsálaithe ar fhóin phóca agus d’fhonn sonraí a fháil ar conas diúltú d’fhianáin den sórt sin nó conas iad a scriosadh, féach ar lámhleabhar do sháis láimhe.

Tabhair faoi deara, áfach, má dhiúltaíonn tú d’úsáid fianán beidh tú fós in ann cuairt a thabhairt ar ár suíomhanna gréasáin ach tá seans ann nach n-oibreoidh roinnt feidhmeanna i gceart.