Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Téarmaí Úsáide

Is tábhachtach na téarmaí agus na coinníollacha seo a léamh go cúramach. Is ionann úsáid a bhaint as suíomh gréasáin Thionscadal Scannán FÍS agus aontú leis na téarmaí seo. Mura n-aontaíonn tú leis na téarmaí seo, níor chóir duit an suíomh a úsáid ná ábhair a íoslódáil uaidh, ná úsáid a bhaint as seirbhísí FÍS eile.

Ba chóir duit an leathanach seo a athléamh ó am go chéile chun tú féin a choimeád ar an eolas faoi athruithe ar bith.


Cóipcheart

Tá an t-ábhar ar an suíomh seo faoi chosaint cóipchirt de réir dhlí na hÉireann agus na hEorpa.

Mura sonraítear a mhalairt, ceadaítear gach ábhar ar an suíomh gréasáin a úsáid ar mhaithe le cuspóirí oideachasúla neamhthráchtála, a fhad is go dtugtar aitheantas don fhoinse. D’fhonn cead a fháil chun ábhair atá ar an suíomh gréasáin a mhacasamhlú chun aon chríche eile seachas úsáid oideachasúil neamhthráchtála, téigh i dteagmháil le hOifig FÍS.

Ceadaítear naisc le leathanaigh ar www.fisfilmproject.ie gan aon ghá le cead a fháil i scríbhinn roimh ré.
Séanadh

Soláthraítear ábhair na leathanach seo mar threoir faisnéise amháin. Tá siad ann chun faisnéis a sholáthair maidir le Tionscadal Scannán FÍS. Cé go ndéantar gach iarracht na hábhair a ullmhú roimh iad a fhoilsiú, ní ghlacann IADT ná SFGM le haon fhreagracht agus ní ghlacann éinne le haon fhreagracht ar a son d’aon earráidí, easnaimh nó ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo nó ar aon suíomh lena bhfuil na leathanaigh seo nasctha. Cé go ndéantar gach iarracht iontaofacht na suíomhanna atá liostaithe a chinntiú, ní féidir glacadh leis seo mar fhormhuiniú ar na suíomhanna seo.


Naisc le suíomhanna seachtracha

Ó am go ham féadfaidh sé tarlú go n-áireofar inár suíomh idirlín roinnt nasc úsáideach le suíomhanna tríú páirtí eile nach bhfuil baint acu le FÍS. Bí aireach: nuair a chliceálfaidh tú ar cheann de na suíomhanna seo, beidh tú faoi réir bheartas príobháideachais an tsuímh sin agus ní bheidh tú faoi réir ár mbeartas a thuilleadh. B’fhéidir gur mian leat athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas príobháideachais atá ag gach suíomh a dtugann tú cuairt air.


Fianáin

Úsáideann an suíomh gréasáin seo teicneolaíocht “fianán”. Is éard atá i bhfianán ná píosa beag sonraí nó comhad beag téacs arna stóráil ag an mbrabhsálaí ar do ríomhaire, ar iarratas ónár bhfreastalaí. Níl ár bhfianáin ar fáil do shuíomhanna gréasáin eile. Ligeann fianáin dúinn trácht cuairteoirí ar ár suíomh gréasáin agus a bpatrún úsáide a thomhas ach go háirithe.

Mínítear sa tábla thíos na fianáin a úsáidimid agus cén fáth a mbainimid úsáid astu.

Fianán Ainm Cuspóir Tuilleadh eolais
Anailísíochtaí Google _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Úsáidtear na fianáin seo chun eolas a bhailiú ar an gcaoi a mbaineann cuairteoirí úsáid as ár suíomh.  Úsáidimid an fhaisnéis seo chun tuarascálacha a chur le chéile chun cabhrú linn feabhas a chur ar an suíomh. Bailíonn na fianáin an fhaisnéis i bhfoirm anaithnid, lena n-áirítear líon na gcuairteoirí ar an suíomh, cárb as ar tháinig siad chuig an suíomh agus na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu. Cliceáil anseo chun teacht ar athbhreithniú ar phríobháideachas le Google

Fianáin a dhíchumasú

Tá tú i gcónaí in ann diúltú do na fianáin sin má cheadaíonn do bhrabhsálaí amhlaidh, nó tá tú in ann iarraidh ar do bhrabhsálaí é a chur in iúl duit nuair a bhíonn fianán á sheoladh. Is féidir leat comhaid fhianán a scriosadh ó do ríomhaire chomh maith, más é do rogha é. Féach naisc chuig na suíomhanna gréasáin seo a leanas chun teacht ar nósanna imeachta le leanúint chun fianáin a bhainistiú agus a scriosadh ar do ríomhaire:


Dlínse Dhlíthiúil
Beidh dlínse eisiach ag cúirteanna na hÉireann i ndáil le díospóid ar bith a eascraíonn as an suíomh gréasáin seo.