Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Príobháideachas

Tá meas ag Tionscadal Scannán FÍS do chearta a úsáideoirí agus, de ghnáth, ní bhailíonn sé faisnéis phearsanta d’aon chineál.

I gcás bhrabhsáil ghréasáin ghinearálta ní nochtar aon fhaisnéis phearsanta dúinne, cé go bhfuil faisnéis staitistiúil áirithe ar fáil dúinn trínár soláthraí seirbhísí idirlín. Féadfar go mbeidh ar áireamh san fhaisnéis seo seoladh loighciúil an fhreastalaí atá in úsáid agat, an t-ainm fearainn barrleibhéil a úsáideann tú chun rochtain a fháil ar an Idirlíon (mar shampla .ie, .com, etc), an cineál brabhsálaí atá in úsáid agat, an dáta agus an t-am a théann tú ar ár suíomh agus an seoladh Idirlín a úsáidtear chun nasc a dhéanamh lenár suíomh.

Úsáidtear cuid den fhaisnéis thuasluaite chun staitisticí achoimre a chruthú a ligeann dúinn líon na gcuairteoirí ar ár suíomh a mheas agus na leathanaigh is minice a dtugtar cuairt orthu a aithint. Úsáidimid na staitisticí seo chun cabhrú linn ár suíomh a fheabhsú ionas go mbeidh sé níos furasta le húsáid.

Sa chás go dtugann tú faisnéis phearsanta dúinn e.g. foirmeacha Iontrála don Fhéile Scannán, coinneoimid na sonraí pearsanta uile faoi rún agus ní bhainfear úsáid astu ach amháin don chuspóir a bheartaítear. Ní nochtaimid faisnéis phearsanta do thríú páirtithe riamh.

Tá naisc le suíomhanna eile ar ár suíomh gréasáin agus níl Tionscadal Scannán FÍS freagrach as na cleachtais phríobháideachais laistigh d’aon cheann de na suíomhanna eile seo. Molaimid go mbeidh tú aireach faoi seo nuair a fhágann tú ár suíomh agus go léifidh tú na ráitis phríobháideachais ar shuíomhanna gréasáin eile a dtugann tú cuairt orthu a bhailíonn faisnéis phearsanta inaitheanta. Ní bhaineann an ráiteas príobháideachais seo ach le faisnéis a bhaileofar ar ár suíomh gréasáin.

Coimeádann FÍS an ceart aige féin, de réir a bhreithiúnais féin amháin, an ráiteas príobháideachais seo a athrú aon tráth, agus ba cheart duit an ráiteas príobháideachais seo a sheiceáil go rialta le haghaidh aon leasuithe.