Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Faoi

Is tionscadal scannán an-rathúil do bhunscoileanna é FÍS a fhéachann ar scannán mar mheán léirithe i ndáil leis na healaíona, agus a chuireann gnéithe den phróiseas déanta scannán os comhair leanaí. Bhunaigh Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire (IADT) ar dtús é mar thionscadal píolótach in 28 scoil ach cuireadh ar fáil i ngach scoil ar fud na tíre ansin é le tacaíocht ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus ón Ionad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas (NCTE).

On tús, thacaigh clár oideachais Institiúid Scannán na hÉireann go mór le FÍS le léirithe scannán, ceardlanna, oiliúint do mhúinteoirí agus soláthar acmhainní. Ó 2004, cuireadh tú le céim ceithre bliana chun Pacáiste Acmhainní don Seomra Ranga do mhúinteoirí a fhorbairt, a chuideoidh le múinteoirí scannán a úsáid mar mheán nua agus mar uirlis cumasaithe do leanaí sa seomra ranga.

Spreagadh foireann FÍS go mór chun an t-ábhar acmhainne is fearr agus is féidir a fhorbairt de bharr freagairt iontach na leanaí agus múinteoirí a d’oibrigh ar thionscadal píolótach FÍS sna luathbhlianta sin.

Tá na torthaí dochreidte. D’éirigh leis an tionscadal cuidiú le leanaí scileanna ríthábhachtach a fhorbairt i litearthacht íomhánna gluaiseachta, cumarsáide agus oibre foirne. Deir múinteoirí linn go bhforbraíonn leanaí breis-scileanna i réiteach fadhbanna, smaointeoireacht chriticiúil, fiosrúchán agus anailís. Is taithí saibhir atá ann do mhúinteoirí agus leanaí agus baineann siad ar fad tairbhe as.

Cuireann an Scoil Scannán Náisiúnta ag an Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta agus SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas (NCTE roimhe seo), Tionscadal Scannán FÍS &ar fáil go leanúnach.

 

Aileen MacKeogh

Ba í Aileen MacKeogh (RIP), Ceann Scoile, an Scoil Scannán Náisiúnta, Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta, an físí taobh thiar de FÍS agus tabhairt isteach scannánaíochta sa seomra ranga bunscoile. Thacaigh Aileen go mór leis an tionscadal seo agus chloígh sí lena fís go bhféadfadh scannánaíocht tacú leis an gcuraclam bunscoile. Bhí an ceart aici. Ar an drochuair, bhásaigh Aileen in 2005. Inniu, tá an gradam is airde ag Féile Scannán FÍS bliantúil ainmnithe ina honóir — Gradam Aileen MacKeogh as Sárghnóthachtáil i nDéanamh Scannán.