Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Seisiún 9

Cuirtear tús leis an scannánaíocht! Caithimid súil ar an gceamara faoi dheireadh. D’úsáideamar na bogearraí “i-can-animate” mar tá siad an-simplí agus furasta le húsáid.

A luaithe is atá na gnéithe bunúsacha ag na daltaí, is féidir leo oibriú leo as a stuaim féin.  Cé go raibh baint againn le tionscadal FÍS ón tús, bíonn na daltaí i gcónaí ag athrú, ach tá an “ghlúin idirlín” chomh cleachtach sin ar an teicneolaíocht nua go bhfoghlaimíonn siad conas í a úsáid an-tapa go deo. Bíodh muinín agat as na daltaí agus lig dóibh an trealamh a láimhseáil!

Faoin am seo, tá na daltaí an-chleachtach ar an tríchosach, an ceamara agus an ríomhaire glúine a chur i dtreo. Chuir siad a gcarachtair ar an gcúlra agus thosaigh siad ag scannánú tríú radharc na beochana íomhá ar íomhá…is ea, an tríú radharc a bhí ann. I gcás aon scannánaíocht tosaíonn tú pé áit ar mian leat mar socraítear an t-ord le linn na tréimhse eagarthóireachta. Tá sé simplí – tosaímid leis an gcéad ghrúpa atá réidh.  Shuiteáil an criú a chuid trealaimh i gcuid de mo rang agus d’oibrigh siad as a stuaim féin, níor chuir siad aon chaidéis orm ach ó am go chéile chun comhairle a fháil uaim nó chun taispeáint dom an dul chun cinn a bhí déanta acu! Toisc nach bhféadfaidh ach grúpa amháin scannánú ag aon am amháin, ligeann leagan amach na ranganna dom an chuid eile de mo dhaltaí a mhúineadh agus an scannánaíocht ag dul ar aghaidh. Ag an bpointe seo, ba cheart dom a rá go bhfuil beochan tostach agus mar sin gur cuma faoi idirbhriseadh torainn. Is buntáiste é seo i rang ina bhfuil go leor ag dul ar aghaidh ann!

Ó thaobh an churaclaim de, téann na daltaí i ngleic le cruth agus le spás, le treo agus le feasacht ar spásúlacht go fo-chomhfhiosach; na snáithaonaid nach féidir a shárú ó théacsleabhar — fíormhata! Tá fíordheiseanna mata ann ag brath ar aois na ndaltaí, ag oibriú amach líon na bhfrámaí in aon soicind amháin, ag ríomh cé mhéad seat is gá chun fad an phíosa ceoil a chlúdach, cé acu an bhfuil níos mó seatanna nó níos lú seatanna de dhíth chun an t-aicsean a luathú nó a mhoilliú…tá neart deiseanna ann.