Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Seisiún 8

Tugann na daltaí faoi deara go bhfuil fadhb ann ó thaobh méideanna éagsúla agus dreacha éagsúla ar aghaidheanna de agus tá plé teann ann maidir le cé leis an obair is oiriúnaí don fheidhm.

Tagann siad ar réiteach trí na carachtair a chur ar an gcúlra agus é a ríomh ó thaobh spáis de cén ceann atá ar an méid is oiriúnaí. Glactar leis an sár-smaoineamh iad a scanadh chun iad a úsáid i ngach radharc difriúil. Bheartaigh grúpaí áirithe na carachtair a rianú (tríd na fuinneoga). Cibé modh a roghnaigh siad, d’aithin siad go léir go raibh gá le comhsheasmhacht i measc dhreacha na gcarachtar. Toisc gur sheas na múinteoirí siar ligeamar do na daltaí an fhadhb a réiteach as a stuaim féin.