Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Seisiún 5

Inniu téimid i mbun oibre i gceart agus cruthaímid cláir scéalta do gach radharc aicsin a tharlóidh.

Oibríonn foirne éagsúla ar radhairc éagsúla. Is gné ríthábhachtach í seo sa phróiseas déantús scannán; an plean le haghaidh gach rud atá le tarlú. D’úsáid gach foireann teimpléad chlár scéalta agus tharraing siad an t-aicsean sa bhosca agus scríobh siad treoracha in aice leis a leag ionad an cheamara amach. Is é seo an treoirphlean le haghaidh gach ceann de na céimeanna atá le teacht agus mar sin caithfimid iad a chomhdú go cúramach ionas nach ndéarfar “ní féidir linn teacht ar ár gclár scéalta agus níl a fhios againn céard a dhéanfaimid”. Ina theannta sin, seachnófar macasamhlú smaointe leis seo.

Tá teorainn le gluaiseacht an cheamara sa bheochan, mar sin, ní luaitear ionad an cheamara mura bhfuil zúmáil ann, mar sin tá na híomhánna tábhachtach anseo. I scannán fíor-ama, tabharfaidh ionad an cheamara rudaí mar seat teann nó seat fada faoi deara agus beidh sé riachtanach nuair a chuirfear tús leis an scannánaíocht féin.