Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Seisiún 4

Beidh na seisiúin uile comhoibríoch as seo amach. Roinneamar na scéalta a chuir na daltaí isteach

le linn na seachtaine agus rinneamar idirbheartaíocht chúramach chun teacht ar scéal a fheileann do théamaí an fhómhair agus an gheimhridh, agus nasc againn idir tús agus deireadh an phíosa…iora,  cnó agus cailín amuigh ag rothaíocht…déanann sé an beart, creid é nó ná creid! Roinneamar an bheochan in dhá radharc, ceann amháin don fhómhar agus ceann eile don gheimhreadh. Roghnaigh na páistí cén séasúr ar mhaith leo oibriú leis. Ansin, roinneadh gach séasúr in dhá radharc agus roghnaigh na daltaí iad de réir ord an scéil… is féidir é seo a nascadh go héasca le Litearthacht agus Uimhearthacht. Ina theannta sin, d’éisteamar le píosaí chun am a chur ar gach ceann díobh…tá an fad ama an-tábhachtach don bheochan, maireann an fómhar ar feadh X soicind agus maireann an geimhreadh ar feadh Y soicind. Is é seo an bonn i gcomhair phleanáil an fhad ama agus luas na beochana… Mata arís, cén fáth a mbeadh gá le téacsleabhar?