Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Seisiún 3

An dara seisiún comhoibríoch, ba í an bhéim a bhí againn inniu ná scéal a chruthú.

Murab ionann agus tionscadail bheochana eile ar oibríomar orthu, níl aon scéal réamhbheitheach ann agus mar sin is féidir pé rud a dhéanamh! Forbraíonn an scéal trí idirbheartaíocht agus plé a dhéanamh faoi réir na rialacha simplí: roghnaigh na carachtair agus beartaigh céard a tharlóidh dóibh (plota). Ar an gcaoi chéanna a chumtar aiste/scéal i gcló traidisiúnta! Tá sé ríthábhachtach go mbeidh ‘crúca’ agat- is gá go dtarlóidh rud éigin. Tá nasc maith idir an seisiún seo agus an Litearthacht, agus toisc go bhfuil píosaí ceoil ann, OSIE — go leor moltaí séasúracha, ó ghráinneoga ina gcodladh go dtí crainn Nollag. D’iarramar ar dhaltaí oibriú ina n-aonar ar smaoineamh don scéal agus é a thabhairt dúinn roimh dheireadh na seachtaine. D’fhoghlaim mé gurb iad an t-am agus an spás an dá rud atá ag teastáil chun an próiseas samhlaíochta a spreagadh.