Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Seisiún 13

Táimid nach mór ann anois, cé gur féidir leis na céimeanna deiridh go leor ama a ghlacadh nuair atáthar ag cur gach rud le chéile. Roghnaíonn na daltaí dath agus cló na dteideal creidiúna agus déanann siad cinneadh a bhraitheann ar mhéid oiriúnach, ar dhath agus ar luas ionas go mbeidh an lucht féachana in ann iad a léamh; is cúiseanna feidhmiúlachta iad go léir. De ghnáth áirítear ranganna comhoibríocha sna teidil chreidiúna seachas daoine aonair mar is iarracht foirne cheart atá i gceist … ní dhéanann éinne aon chuid den phróiseas scannánaíochta ina aonar. Ina theannta sin, taispeánaimid sraith pictiúr ag an deireadh lena léirítear céard a tharla le linn an phróisis uile, rud a chuireann daoine i gcónaí ag gáire.