Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Seisiún 10

Tá ceann ‘brónach’ an iora ar lár! Sábháladh an rothar i bhfillteán difriúil agus ní féidir é a oscailt. Beidh laethanta mar seo agat …

Uaireanta is cosúil go bhfuil an tóin ag titim as an rud uile agus bíonn neart frustrachais i measc na múinteoirí agus na ndaltaí. Le bheith dearfach faoi, tugann sé fíordheiseanna do dhaltaí fadhbanna a réiteach agus teacht ar réitigh nuair nach mbíonn a fhios againn i ndáiríre céard iad na freagraí roimh ré.  Is féidir le déantús scannán sa seomra ranga scileanna ardoird smaointeoireachta a fhorbairt. Agus iad ag scannánú, bíonn siad i gcónaí i mbun measúnaithe agus anailíse ar gach aon fhráma. Bíonn lámha agus lapaí ar lár, déanann tú dearmad súile a chaochadh, éiríonn boinn longadánach, bogann cúlraí… BÍ AG SÚIL LE BOTÚIN A DHÉANAMH. Ní bhíonn éinne foirfe agus iad ag tosú amach agus nuair a bhaineann tú triail as rudaí tagann tú ar na deiseanna foghlamtha agus múinteoireachta.