Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Seisiún 1

Agus ar aghaidh leo….36 dalta, 2 mhúinteoirí agus 4 rang measctha.

Tagaimid le chéile le haghaidh comharsheisiúin — ranganna a 3-6 (36 dalta), Bean Mhic Shiúrtáin (múinteoir an ranga shinsearaigh) agus mise. Feileann an comhoibriú dúinn, toisc gur scoil bheag muid, agus bíonn níos mó daltaí, níos mó eispéireas, scileanna, díograise agus neart smaointe mar thoradh air! Tá Bean Mhic Shiúrtáin linn ar feadh níos lú ná bliain amháin agus mar sin tá an comhoibriú ina phrintíseacht iontach di. De ghnáth roghnaímid seánra a n-oibreoimid air ag an bpointe seo. I mbliana, tá suim léirithe ag Ceolfhoireann Ógánach i bhfreagairt ilmhódach a fháil uainn ar cheann dá píosaí Téamaí ón bhFómhar agus ón nGeimhreadh le Vivaldi. Tá go leor deiseanna foghlamtha féideartha anseo agus mar sin ghlacamar leis agus bhíomar an-bhuíoch dóibh.

Tá fuinneamh iontach ann ón tús agus na daltaí ag caint lena chéile agus ag teacht ar go leor smaointe. Aontaítear d’aon ghuth go ndéanfar freagairt bheochana. Agus mar sin cuireadh tús leis an bpróiseas chun scannán a dhéanamh…