Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Ceisteanna

An féidir linn scannán a dhéanamh gan cuir isteach ar Fhéile Scannán FÍS?

Cinnte!! Go deimhin, is faoin bpróiseas seachas an táirge atá formhór de mhodheolaíocht FÍS. Molaimid do gach múinteoir tosú go beag ar dtús agus ansin, nuair atá níos mó muiníne ag daltaí agus ag an múinteoir, tabhairt faoin mbeart deiridh agus scannán a chur le chéile. Ach ní gá cuir isteach ar an bhFéile. Tarlaíonn foghlaim iontach i scoileanna gan scannán a bheith mar thoradh air.

 

Nílim an-teicniúil sa seomra ranga ach tá suim agam scannánaíocht a thabhairt isteach i mo rang?

Baineann FÍS le leis na leanaí a bheith i lár an phróisis déanta scannáin agus mar mhúinteoir, is leatsa iad a threorú. Léigh Dialann Múinteora Anne Moriarty le tuairim a fháil faoina bhfuil i gceist. Ní gá go mbeadh sé an-teicniúil. Ní gá ach eolas a bheith agat ar roinnt clár simplí. D’fhéadfá Cúrsa Idirghníomhach Ar Líne FÍS a dhéanamh ar dtús.

 

Cé na tacaíochtaí atá ar fáil dom má tá suim agam ann?

I dtéarmaí CPD, tig le múinteoirí úsáid a bhaint as Cúrsa Idirghníomhach Ar Líne FÍS ar an gcéad dul síos. Is cúrsa dea-dheartha é seo ina dtugtar breac-chuntas ar na scileanna agus gníomhaíochtaí a bhaineann le scannán a dhéanamh agus an bhéim ar na leanaí mar chruthaitheoirí/déantóirí. Tig leat chomh maith, teagmháil a dhéanamh le d’Ionad Oideachais Áitiúil agus iarradh orthu an bhfuil aon seisiúin duine le duine ar siúil i do cheantar. Má tá aithne agat ar aon mhúinteoirí eile i do scoil a bhfuil suim acu in FÍS agus atá ag smaoineamh ar é a dhéanamh ina rang, tig le SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas teagascóir a mhaoiniú chunseisiún ICT a dhéanamh leis an scoil iomlán (teastaíonn íosmhéid 10 rannpháirtí).