Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Taighde Gníomhaíochta – Dearcthaí na nDaltaí

Tugann Anne Moriarty (Scoil Náisiúnta Naomh Aodháin, Mainistir Réadáin, Co. Shligigh) breac-chuntas ar conas a d’oibrigh na daltaí ina rang mar chomhthaighdeoirí léi agus iad i mbun imscrúdú ar an bhfiúntas a bhaineann le scannánaíocht agus Stair á teagasc/foghlaim. Chuir na daltaí ceist, bhailigh siad sonraí, rinne siad anailís ar na torthaí agus thiomsaigh siad cur i láthair ar a gcuid torthaí taighde.

 

Tús eolais ar Thionscadail Comh-Thaighde do Dhaltaí

Táim ag glacadh páirte i dtionscadal FÍS ó 2005 i leith, ag obair i gcomhar le múinteoir na ranganna sinsearacha (Rang 4-6). Chuimsíomar daltaí ó rang 3 go rang 6 sna tionscadail scannánaíochta. Agus mé ag obair ón dearcadh seo chonaic mé go bhfuil an-fhéidearthacht ag baint le húsáid scannáin sa teagasc agus san fhoghlaim laistigh den seomra ranga agus sa churaclam ar fad. Sa bhliain 2011, mar sin, ghlac mé le cur chuige nua agus dhear mé tionscadal gníomhaíochta taighde (a fhoilseofar sa bhliain 2014) chun scannánaíocht bheoite a thabhairt isteach mar chuid den churaclam staire, agus mar chuid bhailí den teagasc agus den fhoghlaim Litearthachta inár seomra ranga ina bhfuil il-aoiseanna agus cumais. Tá 25 daltaí i mo sheomra ranga féin ó rang 1 go rang 3 nár úsáid beochan roimhe seo. Chun fíordhearcthaí na ndaltaí a chloisteáil maidir leis an scannánaíocht a thabhairt isteach sa churaclam, dhear mé mo thaighde ionas go mbeadh na daltaí i rang 3 (iad ar fad 9 mbliana d’aois) páirteach mar chomhthaighdeoirí. Sa ról sin, (ar bhain siad an-taitneamh as!), bhailigh an 11 dalta sonraí bunaithe ar a mbreathnóireacht ar an bpróiseas a bhaineann le scannáin bheoite a dhéanamh agus é sin ar siúl inár seomra ranga, ról an mhúinteora agus ról na ndaltaí. Bhailigh foireann amháin sonraí i bhfoirm grianghraf agus nótaí allamuigh agus chuir foireann eile daltaí agallamh ar an 25 dalta uile a bhí páirteach ó rang 1 go rang 3.  Seo a leanas an méid a fuair siad amach.

Cur i Láthair Fhoireann 1

Cur i Láthair Fhoireann 1

Cur i Láthair Fhoireann 2

Cur i Láthair Fhoireann 2

An gcabhraíonn scannán a dhéanamh linn chun cúrsaí staire a fhoghlaim? Ar chabhair beochan linn agus muid ag foghlaim faoin stair?
Bhailigh Foireann 1 27 grianghraf agus rinne siad Photostory lena dtorthaí…
[vimeo]http://vimeo.com/68643885[/vimeo]