Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Dialann Múinteora

D’fhonn léargas a thabhairt ar an gcaoi a gcomhtháthaítear FÍS sa chleachtas seomra ranga, rinne Anne Moriarty, múinteoir ó SN Aodháin, Mainistir Réadáin, Co. Shligigh, cur síos ar an mbealach a chruthaigh sí féin, a comhghleacaí Bean Mhic Shiúrtáin agus dhá rang il-leibhéil scannán i 2013. Tá a dialann liostáilte thíos agus tugann sí léargas fíorspéisiúil dúinn ar an gcaoi a gcruthaíonn an mhodheolaíocht deiseanna chun seomra ranga gníomhach, comhoibríoch, traschuraclaim agus spéisiúil a chruthú.Scrollaigh suas go dtí Seisiún 1 nuair a thosaigh an rud uile!

Seisiún 11
17 Jul

Ní hé go gcaithfidh tú ceolfhoireann bheo a thaifeadadh do d’fhuaimrian…ach b’shin é an rud a rinneamar! Continue reading “Seisiún 11” »

Seisiún 12
17 Jul

Anois caithfimid súil ar an bpíosa deacair, is é sin an t-aicsean a chur in oiriúint don cheol taifeadta. Ar an dea-uair, tá sé oiriúnaithe go maith againn d’fhad an Continue reading “Seisiún 12” »

Seisiún 13
17 Jul

Táimid nach mór ann anois, cé gur féidir leis na céimeanna deiridh go leor ama a ghlacadh nuair atáthar ag cur gach rud le chéile. Continue reading “Seisiún 13” »

Seisiún 14
17 Jul

Tá sé in am againn na cláir scéalta a bhailiú chun iad a scanadh agus a chomhdú.

Continue reading “Seisiún 14” »

Seisiún 15
17 Jul

Roghnaíomar an lá a nochtamar Gradam na Scoileanna Digiteacha chun ár mbeochan a chur i láthair den chéad uair! Continue reading “Seisiún 15” »

Page 2 of 212