Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light

Dialann Múinteora

D’fhonn léargas a thabhairt ar an gcaoi a gcomhtháthaítear FÍS sa chleachtas seomra ranga, rinne Anne Moriarty, múinteoir ó SN Aodháin, Mainistir Réadáin, Co. Shligigh, cur síos ar an mbealach a chruthaigh sí féin, a comhghleacaí Bean Mhic Shiúrtáin agus dhá rang il-leibhéil scannán i 2013. Tá a dialann liostáilte thíos agus tugann sí léargas fíorspéisiúil dúinn ar an gcaoi a gcruthaíonn an mhodheolaíocht deiseanna chun seomra ranga gníomhach, comhoibríoch, traschuraclaim agus spéisiúil a chruthú.Scrollaigh suas go dtí Seisiún 1 nuair a thosaigh an rud uile!

Seisiún 1
17 Jul
// // // //

Agus ar aghaidh leo….36 dalta, 2 mhúinteoirí agus 4 rang measctha.

(more…)

Seisiún 2
17 Jul
// // // //

Le linn an ranga ceoil inár seomraí ranga faoi seach, chuireamar na píosaí roghnaithe i láthair ionas go rachadh na daltaí i dtaithí ar an gceol chun smaointe cruthaitheacha a spreagadh.

(more…)

Seisiún 3
17 Jul
// // // //

An dara seisiún comhoibríoch, ba í an bhéim a bhí againn inniu ná scéal a chruthú. (more…)

Seisiún 4
17 Jul
// // // //

Beidh na seisiúin uile comhoibríoch as seo amach. Roinneamar na scéalta a chuir na daltaí isteach (more…)

Seisiún 5
17 Jul
// // // //

Inniu téimid i mbun oibre i gceart agus cruthaímid cláir scéalta do gach radharc aicsin a tharlóidh. (more…)

Seisiún 6
17 Jul
// // // //

Is é seo ceann de na píosaí is fearr leis na páistí — páirteanna agus cúlraí soghluaiste a chruthú…

(more…)

Seisiún 7
17 Jul
// // // //

Thángthas ar réiteach ar fhadhb maidir le cúlra oiriúnach! Thángamar ar shean-deasc sa seomra stórais (more…)

Seisiún 8
17 Jul
// // // //

Tugann na daltaí faoi deara go bhfuil fadhb ann ó thaobh méideanna éagsúla agus dreacha éagsúla ar aghaidheanna de agus tá plé teann ann maidir le cé leis an obair is oiriúnaí don fheidhm. (more…)

Seisiún 9
17 Jul
// // // //

Cuirtear tús leis an scannánaíocht! Caithimid súil ar an gceamara faoi dheireadh. D’úsáideamar na bogearraí “i-can-animate” mar tá siad an-simplí agus furasta le húsáid. (more…)

Seisiún 10
17 Jul
// // // //

Tá ceann ‘brónach’ an iora ar lár! Sábháladh an rothar i bhfillteán difriúil agus ní féidir é a oscailt. Beidh laethanta mar seo agat … (more…)