Camera
Togra Scannánaíochta FÍS
Thabhairt isteach scannán isteach sa seomra ranga bunscoile
Camera
Light
Dialann Múinteora
17 Jul
Seisiún 10

Tá ceann ‘brónach’ an iora ar lár! Sábháladh an rothar i bhfillteán difriúil agus ní féidir é a oscailt. Beidh laethanta mar seo agat …

Dialann Múinteora
17 Jul
Seisiún 12

Anois caithfimid súil ar an bpíosa deacair, is é sin an t-aicsean a chur in oiriúint don cheol taifeadta. Ar an dea-uair, tá sé oiriúnaithe go maith againn d’fhad an

Dialann Múinteora
17 Jul
Seisiún 13

Táimid nach mór ann anois, cé gur féidir leis na céimeanna deiridh go leor ama a ghlacadh nuair atáthar ag cur gach rud le chéile.

Dialann Múinteora
17 Jul
Seisiún 14

Tá sé in am againn na cláir scéalta a bhailiú chun iad a scanadh agus a chomhdú.

“Battle of Ardnaree”
Forbairt Ghairmiúil Leanúnach do Mhúinteoirí

FIS_Idirghníomhach

aip_iphone

aip_ipad

Athfhriotal Fhéile 2011

Bhí an-lá againn sa Helix. Shíl mé gur eagraíodh go maith é agus bhraith na páistí go raibh siad ina réaltaí … go raibh míle maith agaibh

Ar Chúl Stáitse ag an bhFéile 2010
Dialann Múinteora
17 Jul
Seisiún 15

Roghnaíomar an lá a nochtamar Gradam na Scoileanna Digiteacha chun ár mbeochan a chur i láthair den chéad uair!

Céard é Tionscadal Scannánaíochta FÍS?

Is tionscadal scannánaíochta rathúil é FÍS a bhfuil an-éileamh air i mbunscoileanna ar fud na hÉireann. Spreagann an tionscnamh páistí chun dul i ngleic le meán na scannánaíochta sa seomra ranga, a fhorbraíonn scileanna riachtanacha sna réimsí seo a leanas: litearthacht na n-íomhánna gluaiseachta, cumarsáid, obair bhuíne, na hamharcealaíona agus fiú uimhearthacht … agus freisin, tá neart spraoi ag baint leis!

Bhain mé an-taitneamh as ár scannán a dhéanamh. Bhí tasc nó ról ag gach duine sa rang agus d’oibríomar go dlúth le chéile. Bhí sé iontach ar fad!